Úvod Vše o vodě Pitná voda Vlastnosti vody Tvrdost vody

Tvrdost vody

 OGU_7582.jpg phototPod pojmem tvrdost vody obecně rozumíme koncentraci všech rozpuštěných vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Základní jednotkou tvrdosti vody je mmol/l (milimoly v litru).

Tvrdost vody v regionu působnosti RAVOS, s.r.o. se dá řadit do kategorie středně tvrdá voda. Je to dáno tím, že zhruba 70 % pitné vody pochází ze čtvrtohorních usazenin jímané v lokalitě "prameniště Rakovnický potok". 

 

Přepočty tvrdosti vody

Základní jednotkou tvrdosti vody je mmol/l (milimoly v litru). Existuje však i několik dalších jednotek, od kterých se dnes již upouští: německé, francouzské, anglické stupně). Převody mezi jednotlivými jednotkami uvádí následující tabulka:

1 mmol/l = 5,6o dH 1o dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10o dF 1o F = 0,1 mmol/l
1o dH = 1,7o F 1o F = 0,56o dH

  1o dH = německý stupeň
  1o F = francouzský stupeň

 

 

      

 

Meze tvrdosti vody

Pitná voda

mmol/l odH oF
velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51
tvrdá 2,51 - 3,75 14,01 - 21 25,01 - 37,5
středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 - 14 12,51 - 25
měkká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5
velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimální tvrdost vody ze zdravotního hlediska

Pro tvrdost vody legislativa neuvádí závazný limit, pouze doporučenou hodnotu 2,0-3,5 mmol/l. Znamená to že překročení těchto hodnot nezpůsobuje žádné riziko pro zákazníka. Ze zdravotního hlediska dáváme přednost spíše vodě tvrdší. Vápník, který tvoří hlavní složku tvrdosti, nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak, pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním, se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z vodovodu je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organismus. Neexistuje žádný určitý důkaz, že by zvýšená tvrdost u pitné vody byla příčinou nepříznivých zdravotních účinků na člověka.

Senzorické vlatsnosti tvrdší vody

Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody např. tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje. Jednoduchým návodem, jak předejít tvorbě nežádoucího povlaku na hladině čaje u tvrdé vody, je mírné okyselení vody – buď několika kapkami citrónu nebo chuťově neutrální kyselinou askorbovou (vitamin C) či kyselinou citrónovou (1 špetka na 1 litr vody), které lze běžně zakoupit v lékárně.

 

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS