Úvod Vše o vodě Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Ústřední orgán státní správy pro ochranu vodních zdrojů, ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, pro dohled nad těžbou, pro správu odpadové hospodářství. Ústřední orgán státní správy lesů, myslivost a rybářství v národních parcích. Státní ekologická politika.

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství a potravinářský průmysl. Ústřední orgán státní správy lesů, myslivosti a rybářství mimo území národních parků.

Odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí.

Zájmové sdružení právnických osob v odvětví vodního hospodářství – podniky Povodí, podniky Vodovodů a kanalizací a další akciové, příspěvkové i jiné společnosti.

Zájmové sdružení v oboru veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružuje právnické a fyzické podnikatelské osoby, jejichž zájmem je zajišťování zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod veřejnými vodovody a veřejnými kanalizacemi, a to z hlediska jejich vlastnictví a rozvoje, popřípadě výstavby.

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS