Úvod Služby

Služby

 • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • provozování čistíren odpadních vod, úpraven vod a dalších vodohospodářských objektů
 • inženýrská činnost v oblasti vodního hospodářství
 • projektová činnost  vodohospodářských a souvisejících staveb 
 • poradenství v oboru vodovody a kanalizace (technické, ekonomické) 
 • montáž vodovodních, příp. kanalizačních přípojek
 • čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
 • vývoz a likvidace odpadních vod eventuelně vybraných odpadů
 • vyhledávání poruch 
 • revize kanalizace kamerou
 • přímý prodej i zprostředkovaný nákup materiálu
 • dovoz pitné vody, např. do bazénů

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS