Úvod Vše o vodě Pitná voda

Pitná voda

 

CELYA_VERRE010.JPG phototPitná voda „je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“ (Podle definice pitné vody, která je obdobně zakotvena i v zákoně 258/2000 Sb. a vyhlášce MZe ČR 252/2004 Sb., které se pitné vody bezprostředně týkají.)

Pitná voda dodávaná RAVOS, s.r.o. je z 99,5% voda podzemní. Největším a zásadním zdrojem s vysokou kvalitou podzemních vod je soustava vrtů v jímacím území Rakovnického potoka. 

Kvalita dodávané pitné vody je kontrolována v souladu s platnou legislativou od vlastního zdroje (vrtu, studny) až ke kohoutku zákazníka. Sledování kvality vody zahrnuje rozbory surové vody, vody v procesu úpravy a v neposlední řadě rozbory pitné vodu v distribuční síti. Dohled nad kvalitou dodávané pitné vody provádí v průběhu celého roku místně příslušná stanice krajské hygienické služby. 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o zřízení přípojky
Máte zájem se připojit na vodovodní řad nebo kanalizační stoku? Zde najdete veškeré informace.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost
a informace vám bude zaslána.