Úvod Vše o vodě Pitná voda Kvalita vody

Kvalita vody

Kvalita pitné vody je v souladu s plánem odběrů vzorků pitných vod sledována dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. MZ ČR a vyhlášky č. 428/2001 Sb. MZe ČR. Rozbory zajišťuje pro společnost RAVOS, s.r.o. nezávislá akreditovaná laboratoř. Výsledky provedených rozborů jsou čtvrtletně zasílány všem obcím v lokalitách napojených na vodovody pro veřejnou potřebu ve správě RAVOS, s.r.o a současně probíhá elektronický přenos těchto dat do databáze Krajské hygienické stanice, územní pracoviště Rakovník.

Z celkového počtu 28 003 napojených obyvatel je převážná část zásobena z centrálního zdroje pitné vody - systém vrtů v Jímacím území Rakovnického potoka. Surová voda z vrtů je upravována na ÚV Rakovník (jednostupňová technologie úpravy vody provzdušněním, filtrací na pískových filtrech a následná chlorace). Přímo z jímacího území z vrtu V10 je voda dodávána také do skupinového vodovodu Senomaty (Senomaty, Nouzov a Přílepy).

  • Od 1. dubna 2018 si mohou návštěvníci webových stránek společnosti vyhledat a zobrazit hodnoty ukazatelů: dusičnany, vápník, hořčík,  tvrdost a pH v pitné vodě ve vodovodech provozovaných společností v přehledné mapě. 
  • Zobrazené hodnoty jsou průměrem za rok 2021.
  • Odkaz na mapový portál zde: Kvalita vody

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS