Úvod Voda hrou

Voda hrou

visio_48382RAVOS, s.r.o. se věnuje také vzdělávací a osvětové činnosti pro děti. Společnost se snaží vést děti k ochraně životního prostředí a ekologickému chování. Právě životní prostředí a ochrana vodních zdrojů jsou důležitá témata objevující se v soutěžích, které prostřednictvím společnosti Veolia Voda pořádá.

Nejen pro děti, ale i pro dospělé jsme připravili kalkulačku spotřeby vody a kalkulačku uhlíkové stopy, díky nimž si můžete spočítat spotřebu vody vaší domácnosti a jakým způsobem se podílíte na uhlíkové stopě při pití kohoutkové či balené vody.

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS