Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smlouva Platnost a účinnost smlouvy, ukončení smlouvy

Platnost a účinnost smlouvy, ukončení smlouvy

Platnost smlouvy

Smlouva je platná, pokud obsahuje všechny povinné náležitosti a po podpisu poslední smluvní stranou (provozovatelem). U podpisu Smlouvy musí být uvedeno datum podpisu, v opačném případě by mohla být uplatňována neplatnost smlouvy.

Účinnost smlouvy

Účinnost Smlouvy může být sjednána nejdříve dnem podpisu Smlouvy poslední smluvní stranou. Ve smlouvě je možné sjednat, pokud smluvní strany souhlasí, dohodu o plnění před účinností smlouvy, pokud k němu došlo.

Smlouva je zpravidla sjednávána na dobu neurčitou.

Pokud odběratelova nemovitost ještě není při podpisu smlouvy připojena na vodovod nebo kanalizaci, je smlouva sjednána s odloženou účinností.

Ukončení smlouvy

Smlouva může být ukončena výpovědí, odstoupením, nebo dohodou, vždy v písemné formě.

Pokud dojde k ukončení Smlouvy a trvá vlastnictví připojené stavby nebo pozemku, přeruší společnost dodávku vody do vodovodní přípojky a je oprávněna odebrat vodoměr. S ukončením Smlouvy se současně provede doúčtování. Pro dvousložkovou cenu se další fakturace pevné složky řídí vnitřním předpisem společnosti.

Odstoupit od smlouvy je provozovatel oprávněn zejména tehdy, když doje ke změně vlastníka pozemku, nebo stavby, připojené na vodovod nebo kanalizaci.

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS