Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Informace k fakturám

Informace k fakturám

Faktura je vystavena na základě provedeného odečtu vodoměru, případně po nahlášení stavu vodoměru samoodečtem.

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr (např. u nemovitostí kde je využívána voda ze studně jako zdroj vody v objektu a z tohoto zdroje jsou produkovány odpadní vody), stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb.,v platném znění k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody.

Fakturu Vám v případě zájmu můžeme zasílat emailem ve formátu pdf.

Faktura zasílaná na Váš e-mail je vždy k dispozici. Již žádné hledání, zakládání a skladování neforemných desek a šanonů. Když ji budete potřebovat, jednoduše se podíváte do svého počítače. Pokud si navíc vytvoříte zákaznický účet, máte kdykoliv přístup k vašim fakturám v pdf.

 
Splatnost faktur za vodné a stočné je v RAVOS, s.r.o.  14 dní ode dne vystavení.
Faktury a 1. upomínky v podobě kopie faktury jsou zasílány obyčejně na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Všechny faktury se zasílají zásadně na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby) uvedenou ve smlouvě nebo v jiné dohodě, případně v rozhodnutí státního orgánu.

V případě Vašich problémů s fakturou se informujte:

  • při osobní návštěvě v zákaznickém centru společnosti RAVOS, s.r.o.
  • poštou, v tomto případě zašlete fakturu spolu s krátkým popisem problému na korespondenční adresu: RAVOS, s.r.o., Fr. Diepolta 1870, Rakovník 269 01.

Při reklamaci faktury uvádějte evidenční nebo technické číslo odběru, což významně urychlí celý proces vyřízení stížnosti.

Z důvodu rychlosti a efektivnosti vyřizování vašich požadavků, vás žádáme o uvádění evidenčního čísla odběru při jakémkoliv kontaktu s naší společností. Evidenční číslo odběru naleznete na vaší odběratelské smlouvě či každé faktuře.

Reklamační řád RAVOS, sro.pdf

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS