Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů

 

Odečty vodoměrů provádí RAVOS, s.r.o. v pravidelných intervalech, jejichž délka je stanovena dle průměrné spotřeby v odběrném místě, zpravidla u větších podniků měsíčně nebo čtvrtletně, u domácností čtvrtletně.

Intervaly mezi odečty, a tím mezi vyúčtováním vodného/stočného, jsou zvoleny podle výše odběru. Počet dnů - délka intervalu je přibližná, pohybuje se zhruba v toleranci 2 týdnů. Z důvodů technických i ekonomických nelze dny pro provádění odečtů vodoměrů pevně stanovit. Pravidelnost je zde věci přiměřená a není v rozporu se zákonnými normami.

Zaměstnanci RAVOS, s.r.o., kteří odečítají vodoměry, mají povinnost se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru.

Pokud Vás odečítač vodoměrů nezastihne, reagujte, prosím, na jeho písemný vzkaz, který na místě zanechal.

Za spolupráci vám děkujeme.

 

Jak nenaletět falešným odečítačům ?

pro formát flv není dostupný prohlížeč

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS