Úvod O společnosti Technické informace

Technické informace

 

Výroba a dodávka pitné vody 2017

Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) 279
Počet vodovodních přípojek 7 539
Délka vodovodních přípojek v km 88
Počet čerpacích stanic 28
Počet vodojemů 31
Počet úpraven vod 8
Počet zásobovaných obyvatel 27 818
Voda vyrobená v tis. m3 1 703
Počet vodoměrů 7 538

  

Odvádění a čistění odpadních vod 2017

Délka kanalizační sítě v km (bez přípojek) 116
Počet kanalizačních přípojek 4 411
Počet čerpacích stanic 14
Počet čistíren odpadních vod 6

 

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS