Úvod O společnosti Technické informace

Technické informace

 

Výroba a dodávka pitné vody 2020

Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) 286
Počet vodovodních přípojek 7 937
Délka vodovodních přípojek v km 87
Počet čerpacích stanic 29
Počet vodojemů 31
Počet úpraven vod 7
Počet zásobovaných obyvatel 28 000
Voda vyrobená v tis. m3 1 609
Počet vodoměrů 7 936

  

Odvádění a čistění odpadních vod 2020

Délka kanalizační sítě v km (bez přípojek) 130
Počet kanalizačních přípojek 5 053
Počet čerpacích stanic 17
Počet čistíren odpadních vod 8

 

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS