Úvod O společnosti Certifikace společnosti

Certifikace společnosti

Vedení společnosti přistoupilo k vybudování integrovaného systému řízení ve společnosti podle ČSN EN ISO 50001 (management hospodaření s energií), udržuje ho a zlepšuje tak, aby se společnost prosadila jakostí svých služeb.

K tomu soustavně vychovává všechny pracovníky podílející se na fungování systému a zdůrazňuje přitom nutnost správně rozpoznat požadavky zákazníků a plnit je v souladu s platnými zákony a ostatními právními předpisy a vzájemnými dohodami při dodržování platných externích i interních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí a BOZP a PO.

Rozsah systému RAVOS

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS