Úvod O společnosti Etika, ekologie a bezpečnost

Etika, ekologie a bezpečnost

Bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců je jednou ze základních priorit společnosti.

Ve společnosti jsou zaváděna preventivní opatření a zlepšování pravidel, postupů a chování zaměstnanců společnosti, a to jak v oblasti ochrany životního prostředí, tak v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví lidí, proto byl přijat tzv. Kodex bezpečnosti práce a Ekologický kodex.

Etický kodex

Etický kodex

174,4 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Etika, přesvědčení a odpovědnost společnosti popisuje morální a etické standardy skupiny jako jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí nebo jednání budující dobré jméno firmy.

Ekologický kodex

Ekologický kodex

324,3 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Společnost si je vědoma svého závazku k ochraně životního prostředí. V rámci ochrany byl zavede Ekologický kodex, interní dokument skupiny Veolia Voda zavedený do všech poboček v ČR. Kodex stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a jejích zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadu, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny

Kodex bezpečnosti práce

Kodex bezpečnosti práce

319,5 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Naše společnost věnuje stále větší pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců.
Z tohoto důvodu přijala, stejně jako ostatní společnosti skupiny, "Kodex bezpečnosti práce", který všem zaměstnancům zprostředkovává základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO.

Naše hodnoty pro udržitelnost

Naše hodnoty pro udržitelnost

222,6 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Aktivně se podílíme na vytváření udržitelné společnosti.

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS