Úvod Vše o vodě Odpadní voda Co nepatří do kanalizace

Co nepatří do kanalizace

Kanalizace je určena pro komunální a průmyslovou odpadní vodu. Její stavba je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu odvádět. Není však určena pro jakékoliv odpady, které nepatří do odpadních vod (ať se již jedná o tuhé či kapalné odpady). Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu řeší Kanalizační řád.

Kam s tímto odpadem?

Biologický odpad - patří do kontejnerů na bioodpad nebo do zahradních kompostérů či do komunitních a obecních kompostáren
  • odpady z kuchyňských drtičů,
  • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
  • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných vozů

Správný způsob likvidace tuků je takový, že je obyvatelé musí shromažďovat do nádoby, kterou lze pevně uzavřít a poté ji odvézt do sběrného dvora. V krajním případě, když sběrné dvory nefungují, mohou lidé vyhodit použité mastnoty v uzavřené nádobě do kontejneru.

Používáním drtiče kuchyňských odpadů porušujete kanalizační řád.

Chemikálie a další nebezpečné látky - patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech staré barvy, ředidla, lepidla
  • kyseliny, hydroxidy, detergenty
  • mazadla, oleje
  • zbytky čistících prostředků
  • domácí a zahradní chemie
  • obsah baterií, ropné látky
  • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní a další chemické látky
Veškeré hygienické potřeby - patří do kontejnerů na směsný odpad
Léky - patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS