Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného Cena vodného a stočného 2022

Cena vodného a stočného 2022

Na základě rozhodnutí valné hromady VSOR (Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka) ze dne 22.11.2021 Vám oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2022 dochází k úpravě cen vodného a stočného v této výši:

  cena bez DPH cena s DPH
VODNÉ 46,36 51,00
STOČNÉ 42,30 46,53

Celkem

88,66 97,53

 

 

 

 

 

 

Sazba DPH bude účtována  ve výši 10% dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrněná cena. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Provozovatelem (RAVOS, s.r.o.) budou ceny v nové výši účtovány od 1.1.2022. Odebrané množství vody k 31.12.2021 se stanoví výpočtem po prvním odečtu v roce 2022. Toto množství vody se rozdělí podle poměru dní v jednotlivých obdobích a znásobí se platnou cenou v daném kalendářním období. Odebrané množství se nestanoví výpočtem, pokud dojde k odečtu či samoodečtu k 31.12.2021. 

 

Ing. Hynek Kloboučník

ředitel společnosti

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS