Úvod Vše o vodě Nejčastější dotazy Proč je někdy voda z kohoutku zabarvená do červena?

Proč je někdy voda z kohoutku zabarvená do červena?

Proč je někdy voda z kohoutku zabarvená do červena?

30. září 2016

Když otočíte vodovodním kohoutkem, může se někdy stát, že voda, která z něho teče, má červenou či rezavou barvu. Může Vás to znepokojit.

Pokud je tento jev pouze přechodný, není na něm nic znepokojujícího. Vysvětlíme Vám proč. Pitná voda z vodovodní sítě má velmi různou charakteristiku, která závisí zejména na jejím původu. Díky kontaktu vody (více či méně dlouhému), kterému byla podrobena ve svém "přírodním prostředí" - s horninovým podložím, vegetací, atd. ... získala voda určité množství rozpuštěných minerálních látek a plynů. Podle obsahu vápenatých a hořečnatých uhličitých sloučenin může být voda bud' kyselá či alkalická, měkká či tvrdá, případně vyvážená.

Jestliže je voda měkká, rozpouští více kyslík a oxid uhličitý, které reassují ve vodovodní síti s jejími kovovými částmi a způsobuje jejich korozi. Pokud je potrubí z oceli nebo litiny, což jsou běžné materiály pro distribuční síf, dochází k oxidaci železa, jeho uvolňování a následnému usazování na méně exponovaných místech potrubí. V případě velkých odběrů, kdy se rychlost dopravované vody zvětšuje, odnáší s sebou částečky zoxidovaného železa, které způsobují toto charakteristické červenohnědé zabarvení vody. Životnost vodovodního potrubí může sahat až přes sto let. Za těch několik lidských generací se v potrubí nashromáždí různé sedimenty a inkrusty. Při vypouštění a napouštění starých potrubí (např. z důvodů opravy poruchy) se inkrusty a sedimenty uvolňují do vody. Stejná situace může nastat při hydraulických rázech při čerpání vody nebo při manipulaci s uzávěry. V obou případech se musí tento jev objevovat pouze zřídkakdy a nesmí trvat dlouho. Pokud by trval, nebo by se pravidelně opakoval, prosíme Vás, abyste nás kontaktovali.

Závěrem:

Červeně zabarvená voda je většinou jev, který by Vás neměl znepokojovat. Věnujte mu pozornost pouze ve výše uvedených případech.

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS