Úvod Vše o vodě Nejčastější dotazy Kanalizace není odpadkový koš

Kanalizace není odpadkový koš

Kanalizace není odpadkový koš

30. září 2016

Kanalizace je určena pro komunální a průmyslovou odpadní vodu. Její stavba je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu odvádět. Není však určena pro jakékoliv odpady, které nepatří do odpadníc

Kam s tímto odpadem?

Biologický odpad - patří do kontejnerů na bioodpad nebo do zahradních kompostérů či do komunitních a obecních kompostáren
 • odpady z kuchyňských drtičů,
 • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných vozů

Správný způsob likvidace tuků je takový, že je obyvatelé musí shromažďovat do nádoby, kterou lze pevně uzavřít a poté ji odvézt do sběrného dvora. V krajním případě, když sběrné dvory nefungují, mohou lidé vyhodit použité mastnoty v uzavřené nádobě do kontejneru.

Používáním drtiče kuchyňských odpadů porušujete kanalizační řád.

Chemikálie a další nebezpečné látky - patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech
 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • a další chemické látky
Veškeré hygienické potřeby - patří do kontejnerů na směsný odpad
Léky - patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS