Úvod Zákazníci Ke stažení Právní předpisy

Právní předpisy

Dokumenty a předpisy k problematice vodárenství

Nejdůležitějším předpisem upravujícím dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod je zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V zákoně o vodovodech a kanalizacích naleznete zejména rozsáhlou úpravu práv a povinností mezi provozovatelem vodovodů a kanalizací a odběratelem včetně způsobu určení množství dodané vody a odvedených odpadních vod. Na zákon o vodovodech a kanalizacích navazuje vyhláška číslo 428/2001 Sb., která podrobněji rozpracovává některé dílčí části zákona o vodovodech a kanalizacích, které se už do zákona nevešly, a o kterých zákonodárce usoudil, že postačí jejich úprava na úrovni vyhlášky. Konečně zajímat by Vás mohlo i jaké jsou hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, tyto naleznete v aktuálním znění vyhlášky číslo 252/2004 Sb. Všechny uvedené předpisy v podobě účinné ke dni 1. ledna 2014 si můžete stáhnout na níže přiložených odkazech.

Vyhláška č. 252/2004 Sb.

64,4 kB | DOCX | Zobrazit | Stáhnout

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vyhláška č. 428/2001 Sb.

172,4 kB | DOCX | Zobrazit | Stáhnout

Vyhláška č. 428/2001 Sb. - kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS