Úvod Import Články Aktuality Poděkování ředitele společnosti RAVOS, s.r.o.

Poděkování ředitele společnosti RAVOS, s.r.o.

Poděkování ředitele společnosti

2. leden 2018

Vážení zástupci municipalit a členové VSOR. Milí odběratelé a dodavatelé. Rozumní společníci a jednatelé naší společnosti.Úžasní kolegové.

IMG_1036Nacházíme se v čase, kdy mnoho z nás bilancuje právě uběhlý rok. Jaký pro nás byl? Určitě to byl zase rok velmi rychlý, často hektický a změnový. Ale především to byl pro naši společnost rok velmi úspěšný. Vím, že se nacházíme „v krajinách“, kde úspěch spíš znamená něco podezřelého a nemravného. Naučme se však pochválit za to, co se nám povedlo, rozumně se tím pochlubit a mít se za to i více rádi. Alespoň tak, jak jsme často kritičtí ke všem našim a hlavně cizích problémům a chybám.

Byli jsme nesmírně pracovití a velmi děkuji všem našim zaměstnancům – mým kolegům. Jak už jsem zmínil, byl to rok plný změn. Jsem si vědom, že každá byť pozitivní změna přináší člověku určitý stress, dokud se neprojeví její očekávaný efekt. Zvládli jsme to a za to patří mým kolegům obdiv.

Měli jsme, stále máme, a doufám, že i nadále budeme mít rozumného společníka a jednatele. Nepodlehli dnes tolik „modernímu“ okamžitému zaměření na krátkodobý výsledek, ale vnímají nás jako firmu, která se rozvíjí v dlouhodobém horizontu. To nám umožňuje nejen poskytovat služby vysokého standardu, ale dané služby do budoucna i rozvíjet. Velmi nám pomohl otevřený přístup do znalostní databáze našeho společníka, akciového společnosti Středočeské vodárny. Skokově jsme se zlepšili zejména ve specializovaných činnostech, jako jsou například energetika, měření a regulace, geografický a informační systém, telemetrie, systémy řízení a mnohé další.  To jsou právě ty činnosti, které dělají rozdíl mezi „vodárnou“ a „Vodárnou“.  Za to se sluší poděkovat.

Byli jsme zdraví a měli jsme štěstí. Vyhýbaly se nám závažné nemoci, úrazy i nepředvídatelné provozní havárie. Proto, snad trochu imaginárně, děkuji jak „Nahoru, tak i do niter našich srdcí a myslí“. Úspěch musí být doprovázen i pokorou, soudržností a odpovědností. Prostřednictvím Nadace pro transplantace kostní dřeně, Českého červeného kříže, Nadačního fondu Veolia a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jsme zvýšili naši pomoc pro ty, kteří toho štěstí mají teď méně. Myslíme na ně a jsme tu s nimi. Ani v době začínající technologické revoluce nezapomínáme, co je hlavním vstupem naší činnosti – voda a příroda jako celek. Chráníme přírodu a podporujeme její biodiverzitu. Snižujeme naši energetickou náročnost a plníme požadavky, které jsou definované v mezinárodních standardech pro ochranu životního prostředí.

To vše jsou jen předpoklady úspěchu. Za jeho hlavní základnu považuji korektní, rovnocenné a zcela otevřené vztahy s našimi obchodními partnery. Jak s odběrateli a dodavateli, tak zejména se členy VSOR, kteří jsou naším rozhodujícím partnerem. Společně se nám podařilo udržet cenu vodného a stočného v druhém nejnižším cenovém pásmu a zároveň jsme výrazně navýšili finanční prostředky do obnovy provozovaného majetku. Obnova majetku (nájemné a vybrané nákladové položky) dnes tvoří téměř 40% podíl dané ceny vody.  Zde bych se chtěl také zmínit, že druhou největší nákladovou položkou ceny vody jsou náklady státu ve formě odvodů, daní, poplatků a úplat. Zachovejme si proto i nadále zdravý rozum a nepodléhejme dnes tolik populárním mediálním „proti-vodárenským“ kampaním, které jsou často daleko od pravdy. Výše našeho zisku patří historicky k nejnižším mezi ostatními vodárenskými společnostmi a pro příští období byl navíc po vzájemné dohodě se členy VSOR ještě snížen o 1/3 na 5,5 % z ÚVN právě s tím, že takto ušetřené prostředky budou převedeny do obnovy vodohospodářského majetku. I tuto uzavřenou dohodu vnímáme jako symbol našich partnerských vztahů a zároveň jako výraz poděkování jak členům VSOR, tak i ostatním obchodním partnerům.  

Vážení přátelé, dovolte mi na závěr, abych Vám všem ještě jednou poděkoval a popřál Vám do roku 2018 pevné zdraví a mnoho štěstí v pracovním i osobním životě. Ať je pro Vás i pro Vaše Blízké příští rok rokem Požehnaným a úspěšným.

S úctou

Hynek Kloboučník

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS