Úvod Aktuality Voda bude od května pro domácnosti levnější

Voda bude od května pro domácnosti levnější

Voda bude od května pro domácnosti levnější

4. květen 2020

Až 500 Kč ročně ušetří průměrná rodina na vodném a stočném od 1. 5. 2020.

Rakovnické vodárenské společnosti to umožní plánované snížení DPH u vodného a stočného z 15 na 10 procent. Celková cena s DPH za 1m3 se tak sníží zhruba o 4 Kč, resp. se sníží o 2,03 Kč u vodného a o 1,84 Kč u stočného. 

Hynek Kloboučník, ředitel Rakovnické vodárenské společnosti k této informaci doplňuje: "Mnoho vodárenských společností však nezlevňuje a využívá této situace k „překalkulaci“ ceny (tzn. o sníženou část sazby DPH zvýší svoji cenu bez DPH). I my jsme se touto možností velmi vážně zabývali, a to ze tří hlavních důvodů. Jednak je Rakovnicko „suchá oblast“ s lokálními a omezenými zdroji vody, a je zde nutné vyvolat větší množství investic, které zajistí dodávky vody i v dalších letech. Dále jsou to pak stále vyšší nároky na čištění odpadních vod. A tyto investiční prostředky se generují právě z ceny vodného a stočného. Třetím důvodem je fakt, že v plánovaná cena pro rok 2020 samozřejmě nepočítala se  zvýšenými náklady spojenými s opatřeními proti čínskému viru. Z důvodu nouzového stavu došlo zároveň i k prudkému poklesu odběrů i většiny podniků, a tím k výraznému snížení příjmů, které by měly dané náklady pokrývat".
 
Rakovnicko je všeobecně považováno za region s nízkou cenou pitné a odpadní vody. Cena, za kterou RAVOS vodu dodává a odvádí, je téměř o 10 Kč/m3 nižší než celorepublikový průměr. "Ano, i tuto skutečnost jsme při možné překalkulaci zvažovali. Nakonec jsme se však rozhodli ke změně nepřistoupit. Cena vody nezahrnuje jen ekonomickou (kalkulační) část, ale i část sociálně únosnou. A ta v našem rozhodování nyní převážila, což v této době považujeme za správné. Nicméně z výše popsaných investičních důvodů, se bude muset cena v budoucnu rozhodně zvýšit." dodává Hynek Kloboučník.

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS