Úvod Aktuality Upozornění pro odběratele, kteří využívají vedle vody z vodovodu také vlastní zdroj

Upozornění pro odběratele, kteří využívají vedle vody z vodovodu také vlastní zdroj

Upozornění pro odběratele, kteří využívají vedle vody z vodovodu také vlastní zdroj

6. srpen 2021

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojeno s rozvodem vody z jiného zdroje!

Toto upozornění se týká především domácností, které jsou (většinou svépomocí) napojeny  zároveň na vlastní studnu a vodu z vodovodního řadu a podle potřeby je střídavě využívají. Kombinovaný odběr však není samozřejmou a bezproblémovou věcí, jak se jeho majitelům často zdá. Propojení domovního rozvodu vody (tzv. vnitřního vodovodu) připojeného na veřejný vodovod s rozvodem zásobovaným z jiného zdroje (domovní studny) je upraveno zákonem o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb., § 3 odst. 4): „Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.“

Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu (vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., § 15, odst. 3) pak upřesňuje: „Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.“

Bohužel propojení veřejného vodovodu a studny ve vnitřním vodovodu v mnoha případech existuje a vzhledem k neodbornému způsobu provedení existuje reálné riziko, že voda ze studny se v případě vyššího tlaku dostane do vody ve veřejném vodovodu. Pokud voda ze studny nesplňuje požadavky na pitnou vodu, může tento způsob kontaminace veřejného vodovodu přinést řadu komplikací - v případě újmy na zdraví hrozí majiteli studny dokonce riziko trestního stíhání. Pokud tento stav dodavatel vody zjistí nebo má na něj podezření, vystavuje se odběratel také riziku přerušení dodávek vody z veřejného vodovodu.

RAVOS proto v této souvislosti doporučuje odběratelům, aby si nechali v případě podezření na tento stav zkontrolovat vnitřní rozvody odbornou firmou a případný propoj neprodleně odstranili.

Ing. Martina Medňanská
Manažerka zákaznického útvaru

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS