Úvod Aktuality Rakovnická vodárenská společnost ustanovila krizový štáb a utlumila vedlejší činnosti

Rakovnická vodárenská společnost ustanovila krizový štáb a utlumila vedlejší činnosti

RAVOS (Rakovnická vodárenská společnost) ustanovila krizový štáb a utlumila vedlejší činnosti

16. březen 2020

V pondělí 16. 3. 2020 ustavili zástupci RAVOS, s.r.o. (jako provozovatel) a VSOR (Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka – jako vlastník vodohospodářské infrastruktury) krizový štáb,

který bude řídit jednotlivé kroky v provozování vodohospodářské sítě. „Jako klíčovou prioritu jsme po dohodě s provozovatelem ustanovili zajištění bezproblémové výroby pitné vody a její distribuci ke spotřebitelům a bezproblémové odkanalizování a čištění odpadních vod,“ uvedl místopředseda představenstva VSOR Roman Valuš. Ostatní činnosti vodohospodářů budou utlumeny v maximální možné míře. Zastaví se tak například preventivní čištění kanalizace, odečty a výměny vodoměrů.

Další prioritou je maximální ochrana všech zaměstnanců RAVOS a VSOR, kteří se podílejí na výrobě pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod. „S okamžitou platností jsme uzavřeli zákaznické centrum a další objekty pro kontaktní styk. Už v minulém týdnu jsme zvýšili dezinfekční opatření a na všech pracovištích probíhá rozdělení týmů do nezávislých skupin,“ doplnil rozhodnutí krizového štábu Hynek Kloboučník, ředitel RAVOS. Jednotliví pracovníci vodáren už začali dostávat ochranné pomůcky dle schváleného klíče krizovým štábem.

Krizový štáb vodáren také zakázal vstup do objektů vodáren cizím osobám a organizování hromadných akcí, jakými jsou například porady, školení, exkurze a dny otevřených dveří. Ruší se tak i veškeré akce naplánované v souvislosti s Mezinárodním dnem vody.

Vodohospodáři opakovaně upozorňují také na to, že přerušení dodávek pitné vody kvůli epidemii koronaviru je prakticky vyloučené a pravděpodobnost samotného šíření koronaviru pitnou vodou je téměř nulová. Podle ředitelky Hygienické stanice hlavního města Prahy MUDr. Jágrové je COVID-19 citlivý na všeobecně používané chlorové preparáty.

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS