Úvod Aktuality Ochrana vodoměru proti mrazu

Ochrana vodoměru proti mrazu

Ochrana vodoměru proti mrazu

21. prosinec 2020

V souvislosti s nástupem chladného počasí je na místě prověřit zabezpečení vodoměru před mrazy.

Za ochranu vodoměru odpovídá dle zákona č. 274/2001 Sb. odběratel – vlastník připojené nemovitosti. Z tohoto důvodu je povinností odběratele chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením a zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnanců RAVOS, s.r.o.. Obecně lze říct, že vodoměr nevyžaduje ze strany odběratele žádnou zvláštní údržbu. V chladném počasí je ale nezbytné vždy řádně zateplit vodoměr a části vodovodní přípojky, které nejsou uloženy dostatečně hluboko v zemi.

Je-li vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě) jsou doporučena následující opatření:
- zavřít pečlivě šachtu
- poklop šachty přikrýt tepelnou izolací (polystyren apod.)
- v případě zvlášť silných mrazů vodoměr opatřit tepelnou izolací (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce, není izolace nutná)

Je-li vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti je nezbytné:
- chránit vodoměr a potrubí vystavená mrazu pomocí vhodných izolačních materiálů
- prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřít proti vnikání chladného vzduchu zvenčí (rozbité sklepní okénko a průvan mohou být v mrazivých dnech příčinou zamrznutí a poškození vodoměru)
V žádném případě se nedoporučuje používat jako tepelnou izolaci materiály, které mohou navlhnout.

U chat a chalup může po prasknutí vodoměru docházet k dlouhodobým únikům vody a vzniklá škoda je tak často násobkem částky za výměnu zamrzlého vodoměru. U rekreačních objektů je proto optimální uzavřít a vypustit celý systém rozvodu vody. V opačném případě hrozí, že voda ve vodoměru zůstane a teplota pod bodem mrazu může způsobit prasknutí ochranného skla vodoměru či jeho úplné zamrznutí.

V případě, že dojde k zamrznutí vodoměru, nedoporučuje se s ním manipulovat, rozehřívat či provádět pokusy s jeho zprovozněním. Nejrychlejším způsobem, jak zajistit dodávku vody do objektu je zavolat na zákaznickou linku vodáren (840 111 116, 601 278 278 – 24 hod denně) a domluvit se na termínu výměny vodoměru.


Ing. Martina Medňanská
Manažerka zákaznického útvaru

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS