Úvod Aktuality Nezapomeňte zabezpečit vodoměry před mrazem

Nezapomeňte zabezpečit vodoměry před mrazem

Zabezpečení vodoměrů před mrazem

22. listopad 2021

RAVOS, s.r.o. vyzývá odběratele  k zabezpečení vodoměrů před nastupujícími mrazy.

Podcenění ochrany vodoměru a nízká teplota pod bodem mrazu může způsobit prasknutí ochranného skla vodoměru, nebo dokonce jeho úplné zamrznutí. Odběratelé si bohužel neuvědomují, že v takovém případě plně odpovídají za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečným zabezpečením proti zamrznutí.

Vodárny proto doporučují vždy řádně zateplit vodoměr. Pokud je vodoměr umístěn v objektu, je nutné především zkontrolovat, zda je uzavřeno sklepní okno a pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou teplotu nad nulou. Odhalené trubky vnitřních rozvodů je vhodné obalit dekou nebo izolačním materiálem (nikoli však skelnou vatou). Tam, kde by mohlo dojít k provlhnutí izolačního materiálu, je vhodné použít nenasákavý materiál – např. Mirelon.

Nachází-li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné nad něj na víko šachty umístit polystyrenovou desku, izolační vatu nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrenem. V žádném případě nesmí být použity materiály podléhající hnilobě. Velmi důležité je rovněž provést tuto kontrolu u chat a chalup, kdy po prasknutí vodoměru může docházet k dlouhodobým únikům vody a vzniklá škoda je tak často mnohonásobkem částky za výměnu zamrzlého vodoměru.

V případě, že dojde k zamrznutí vodoměru, nedoporučuje se s ním manipulovat, rozehřívat či provádět pokusy s jeho zprovozněním. Nejrychlejším způsobem, jak zajistit dodávku vody do objektu, je zavolat na zákaznickou linku vodáren (840 111 116, 601 278 278) a domluvit se na termínu výměny vodoměru.

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS