Úvod Aktuality Mrazy komplikují náhradní zásobování pitnou vodou - pomůže SMS INFO

Mrazy komplikují náhradní zásobování pitnou vodou - pomůže SMS INFO

Mrazy komplikují náhradní zásobování pitnou vodou

31. leden 2021

V zimním období kombinací vlivu teplot pod bodem mrazu a nasycení půdy vlhkostí může dojít v některých lokalitách k promrzání země až do technicky uznávaných nezámrzných hloubek.

V takových případech dochází k poruchám na vodovodních řadech a k zamrznutí vodovodních přípojek. Teplotní změny nejsou jedinou příčinou vzrůstajícího počtu havárií. Mezi další patří například stáří potrubí a nekvalitní materiály, které byly používány při výstavbě vodovodní sítě v šedesátých a sedmdesátých letech. V současné době jsou proto vodohospodáři při opravách i při výstavbě nových vodovodních rozvodů používány trubní materiály z vysokohustotního polyetylénu nebo tvárné litiny.

V současné době je zaznamenán zvýšený nárůst počtu havárií na vodovodních řadech v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. Náhradní zásobování v mrazivém období  může být velmi problematické, protože dochází k zamrzání výpustných kohoutů u cisteren či voznic.

Jednou z možností, jak se na tuto situaci připravit, je registrace do systému SMS INFO. Registrovaní zákazníci jsou v dostatečném předstihu informováni o přerušení dodávky vody a mohou tak předzásobit svoji domácnost, případně kancelář či úřad pitnou vodou.

SMS INFO je služba bezplatná, zájemci se mohou zaregistrovat na webových stránkách www.voda-info.cz nebo prostřednictvím operátora call centra na tel. čísle 840 111 116, 601 278 278. Je také možné zaslat SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112. Operátorky call centra obratem zavolají zpět a registraci vyřídí společně se zájemcem.

Tato služba je vhodná i pro zákazníky, kterým handicap nedovolí přečíst si SMS zprávu ve svém mobilním telefonu. Potřebnou informaci mohou získat pomocí hlasových zpráv na mobilní telefon či pevnou linku. Hlasové zprávy mají možnost využívat i ti zákazníci, pro které je čtení SMS zpráv obtížné.

Ing. Martina Medňanská
Manažerka zákaznického útvaru

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS