Úvod Aktuality Informace pro plátce srážkových vod  - nový srážkový normál v lokalitě Rakovník

Informace pro plátce srážkových vod - nový srážkový normál v lokalitě Rakovník

Informace pro plátce srážkových vod  - nový srážkový normál v lokalitě Rakovník

11. leden 2022

Na základě Vyhlášky č. 428/2001 Sb., bude od 1.1.2022 použit k výpočtu srážkových vod dlouhodobý srážkový normál za období 1991 – 2020.

Dlouhodobý srážkový normál je stanoven dle normy  Světové meteorologické organizace Českým hydrometeorologickým ústavem a za výše uvedené období činí 526,7 mmFaktury za srážkové vody odváděné do kanalizace budou od 1.1.2022 vystavovány v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by bylo nutno uzavírat nové dodatky ke smlouvám. Výpočet je upraven podle § 31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
 
Ing. Martina Medňanská
Manažerka zákaznického útvaru 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS