Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Žádost o zřízení přípojky

Žádost a ozřízení přípojky


Vodovodní a kanalizační přípojka je stavba dle stavebního zákona a podléhá územnímu a stavebnímu povolení (tyto mohou být sloučené) a kolaudačnímu rozhodnutí. Tato řízení projednává a rozhodnutí vydává místně příslušný stavební úřad.
visio_96337

Ze všeho nejdříve si zajistěte snímek z pozemkové mapy z místa, kde chcete připojit nemovitost na vodovod nebo kanalizaci.

Na technickém útvaru Vám pracovník sdělí, zda se v blízkosti objektu nachází hlavní vodovodní řad či kanalizační stoka.

Pokud ano, technik RAVOS, s.r.o. orientačně zakreslí do vaší kopie katastrální mapy popř. vytiskne plán situace z geografického informačního systému (GIS). Tento plán slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Pro následnou realizaci budete potřebovat projektovou dokumentaci (dále jen PD). Tu může zpracovat pouze autorizovaný projektant.

 

Všechny potřebné formuláře najdete v rubrice Ke stažení.

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS