Úvod Import Články Aktuality Ochrana vodoměru před mrazem se vyplatí

Ochrana vodoměru před mrazem se vyplatí

Ochrana vodoměru před mrazem se vyplatí

20. prosinec 2018

Nezvykle teplé zimní období může mít za následek, že někteří odběratelé navzdory upozornění nedbají na ochranu vodoměrů a přípojek před mrazem.

Při vzniklých poruchách potom dochází nejen k únikům vody, ale i ke škodám na majetku.

Dle zkušeností pracovníků vodáren dochází ve více než 70% případů k poškození vodoměrů díky otevřeným sklepním oknům nebo nedostatečně zabezpečeným prostupům do prostor, kde je vodoměr umístěn. K zamrzání vodovodních přípojek pak dochází převážně v případech, kdy není potrubí při průchodu zdí chráněno vhodným izolačním materiálem, nebo se nachází v zámrzné hloubce. 

Proto je nutné především zkontrolovat, zda je uzavřeno sklepní okno a pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou teplotu nad nulou. Odhalené trubky vnitřních rozvodů doporučujeme obalit dekou nebo izolačním materiálem (ne však skelnou vatu). Tam, kde by mohlo dojít k provlhnutí izolačního materiálu, je vhodné použít nenasákavý materiál – např. Mirelon. Je-li vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě, doporučujeme nad něj umístit krycí vrstvu izolačního mate­riálu, např. polystyrenovou desku (je vhodné ji připevnit na spodní plochu víka venkovní vodoměrné šachty), izolační vatu nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrenem. 

Vhodné je rovněž provést tuto kontrolu u chat a chalup, kdy po prasknutí vodoměru může docházet k dlouhodobým únikům vody a vzniklá škoda je tak často mnohonásobkem částky za výměnu zamrzlého vodoměru.

V případě, že dojde k zamrznutí vodoměru, rozhodně s ním nedoporučujeme manipulovat, rozehřívat jej či provádět pokusy s jeho zprovozněním. Nejrychlejším způsobem, jak zajistit dodávku vody do objektu je zavolat na zákaznickou linku vodáren (840 111 116, 601 278 278 – 24 hod denně) a domluvit se na termínu výměny vodoměru.

Služby vynaložené při výměně poškozeného vodoměru hradí odběratel, je proto především v jeho zájmu, dostatečně jej ochránit před mrazem. 


Ing. Martina Medňanská
Manažerka zákaznického útvaru

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.