Úvod Import Články Aktuality Napouštíte bazén?

Napouštíte bazén?

NAPOUŠTÍTE BAZÉN?

19. červen 2018

Využijte služby od společnosti RAVOS, s.r.o.

Sezóna napouštění zahradním bazénů je s příchodem teplého počasí v plném proudu. „Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů, a tím k zakalení vody. I když tento zákal nemá vliv na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její senzorické vlastnosti a zákazníci si pak mohou na tento jev stěžovat. Rovněž hrozí pokles tlaku v síti, který se může projevit i u jiných odběratelů.“ uvedl ředitel společnosti Ing. Hynek Kloboučník. „Pokud již někdo bude napouštět bazén přes vodovodní přípojku, tak mu doporučujeme, aby tak činil pomalu a mimo špičku nejlépe v nočních hodinách,“ dodal.

Společnost RAVOS s.r.o. proto nabízí možnost na objednávku dodat vodu do bazénu pomocí cisterny. Přistavení cisterny je služba placená, cena se odvíjí od kapacity cisterny a ujetých kilometrů. Nezávaznou kalkulaci a objednávky vyřizuje v pracovní době (7:00-15:00 hodin) paní Nobilisová na tel. 313 521 036, po pracovní době přijímá podněty Call centrum na tel: 601 278 278, 840 111 116, které je předá k vyřízení.

Pro urychlení vyřízení objednávky, včetně požadavku na kalkulaci služby, RAVOS doporučuje těm, kteří mají přístup k elektronické poště, aby svoje požadavky na dodávku vody poslali mailem na adresu info@ravos-sro.cz. Tento způsob komunikace uspíší vyřízení objednávky a povede k větší spokojenost zákazníka.

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.