Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného Cena vodného a stočného 2015

Cena vodného a stočného 2015

V Rakovníku 24. 14. 2014

Na základě rozhodnutí valné hromady VSOR Vám oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2015 dochází k úpravě cen vodného a stočného následovně :

Cena v Kč/m3 bez DPH
SKP 41.00.11 a 12

voda pitná a užitková

35,77
SKP 90.01.11

voda odkanalizovaná

31,09

Celkem

66,86

Sazba DPH bude účtována dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrněná cena. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Ceny budou v nové výši účtovány od 1. 1. 2015. Odebrané množství vody se rozdělí podle poměru dní za jednotlivá období a znásobí se cenou platnou v daném kalendářním roce.

 

Ing. Jaroslav Barták 

ředitel RAVOS, s.r.o.

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.